Hopp til innholdet

Kraftverk

Den 15. januar 2001 selde Fossane Minikraftverk sin første kilowattime til kundane sine. Etter fleire år med planlegging og eit halvt år med byggjing stod det nye kraftverket på Fossane klar til bruk i gamle lokaler.

WhatsApp-Image-2020-05-10-at-12.10.40

Det er ikkje ein ny idé å vinna straum ut av vassfalla på denne garden. I åra 1950-75 vart det drive eit kraftverk i same lokalal. Det var Vormedalen Elektristetsverk som leverte straum til halve bygda på eige straumnett. Far til Kari Sørensen var tilsynsmann ved dette kraftverket.

I dag er der tre generatorar som produserer straum. Straumen som ikkje blir brukt på garden blir sendt ut på Lyse sitt straumnett, og solgt vidare. 
Der er to 
asynkrone generatorar med ein samla effekt på ca 140 kW og ein liten synkron generator med ein effekt på ca18 kW. 
Tilsaman produserer vi maksimalt 1,2 GWt (1,2 millionar kWh) per år. I praksis er gjennomsnittet ca1 GWt årlig. På denne måte bidrar vi med fornybar straum til ca 40 hushaldningar.

Tøtlandsåna, som er ein del av Vormo-vassdraget, er eit verna vassdrag, og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) sette vilkår for utbygginga. Til ei kvar tid kan vi ikkje bruka meir enn 15% av normalvassføringa som er 4200 l/s, og vi er pålagt til å alltid ha ei minstevassføring på 500 l/s. Slik tar vi vare på mangfaldet i og rund Vorma vassdraget.

2020-05-11 kraftverk
kraftverket
kraftverket
nye og gamle turbiner, alt er der
Kraftverket
kraftverket i vinterlandskap
WhatsApp-Image-2020-01-04-at-17.42.14
dammen

Her ein liten filmsnutt om kraftverket på Fossane gard.

Start video
Translate »