Hopp til innholdet

Garden

Garden Fossane har gardsnummer 39, bruksnummer 6, 9 og 12. Garden vert lenge driven av Kari og Sven Egil Sørensen. Her er det dyrka mark, beite- og skogsareal i tillegg til fellesareal i Vormedalsheiane. Inntil 2000 var det melkeproduksjon på Fossane, og i 2001 blei det gamle bygdekraftverket starta opp igjen. Alt i 90-tallet begynte Kari og Sven Egil å satsa på gardsturismen.

Per idag er det ca 20 vinterfora sauer på garden. Frå juni til september/oktober er mange av sauene på heiabeite, men nokre er som regel heime på garden òg. Om hausten legger vi ut på sauesankinga, og våren er ein spennande tid med lemminga rundt april/mai. Om sommaren skal er sauene på heia men nokre av lamma blir værande på garden.

2020-05-11 garden sau lam
2020-05-11 garden
2020-05-11 sau garden
garden, sau
Translate »