English (Engelska)Deutsch (Tyska)Français (Franska)Español (Spanska)Nederlands (Nederländska)Italiano (Italiska)Norsk (Norska)SvenskaSuomeksi (Finska)
Velkommen til garden Fossane  
Sauer
Garden Fossane har gardsnummer 39, bruksnummer 6, 9 og 12. Han vert driven av Kari og Sven Egil Sørensen.

Her er 80 da dyrka mark og ca. 40 da beiteareal i tillegg til fellesareal i Vormedalsheiane. Skogsarealet til Fossane er ca. 500 da. Dyra på garden er 100 vinterfora sauer.

Inntil våren 2000 dreiv me med melkeproduksjon, men solgte då melkekvoten. Eit nytt satsingsområde har i staden vore gardsturismen gjennom heile 90-talet, i tillegg til det heilt nye kraftverket som starta januar 2001. Sjå heimesidene til Fossane Energi.